Sekretesspolicy

BELOK’s integritetspolicy

Allmänt

BELOK – Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. BELOK har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

Personuppgiftsansvarig

Byggherrarna, med org nr 556093-6071, har i uppdrag från Energimyndigheten att ansvara för administrationen åt beställarnätverket BELOK. Detta innebär att Byggherrarna är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter när du t ex anmäler dig för prenumeration av vårt gemensamma nyhetsbrev ”Aktuellt om energieffektiva byggnader”. Vid insamling av personuppgifter till medlemsutskick från BELOK, är BELOK även ansvarig för att dina personuppgifter lagras enligt dataskyddsförordningen.

När samlar vi in personuppgifter och vilka uppgifter samlar vi in?

  • Personuppgifter (namn, befattning och mejl) som lämnas i samband med prenumerationer av våra utskick sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter direkt.
  • Personuppgifter (namn, befattning, mejl, födoämnesallergier och faktureringsadress) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, konferenser och informationsmöten sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Detta gäller både för BELOKs egna aktiviteter och seminarier och för de aktiviteter där BELOK är medarrangör. Eftersom vi tar betalt för vissa kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.
  • Personuppgifter (namn, befattning, telefonnummer, mejl, adress och faktureringsadress) till beställarnätverkets medlemsregister, sparas så länge som man är medlem i nätverket. Faktureringsunderlaget för medlemsavgifter sparas enligt gällande bokföringsregler.

 

  • Personuppgifter (namn, kontaktuppgifter, befattning, företag, etc) som lämnas i samband med deltagande i Beloks fördjupningsområden, förstudier och projekt. Flera av BELOK’s projekt och förstudier inkluderar enkäter och intervjuer med personer relevanta för ämnet. Projektdokumentation sparas som underlag för våra respektive projekt. Vid medverkan tillfrågas deltagande personer om godkännande för hantering av personuppgifter samt, om tillämpligt, tillåtelse att använda personens namn i rapporter.

 

  • BELOK använder cookies på webbplatsen belok.se. Läs mer under ”Cookiepolicy”.

Varför behandlar BELOK uppgifter om dig?

BELOK behandlar personuppgifter i syfte att ge information om vad som är på gång samt ge information om framtida kurser och seminarier som genomförs i BELOKs regi eller som medarrangör. Uppgifterna kan även utgöra underlag för medlemsundersökningar och undersökningar i förstudier och projekt.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

BELOK lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Rätt att begära information

Om du inte vill att BELOK behandlar dina personuppgifter kan du skriftligen anmäla detta till info@belok.se. I varje utskick via e-post kommer du även att informeras om din möjlighet att avprenumerera dig för fortsatta utskick.

Du har rätt att erhålla information om vilka personuppgifter som BELOK behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och skickas till info@belok.se Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Har du några frågor om hur BELOK behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@belok.se Genom att godkänna denna integritetspolicy samtycker du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med policyn.

Cookiepolicy

När du besöker BELOK’s webbplats kan viss information lagras på din dator. Denna information lagras i form av en “cookie” eller liknande fil.

En cookie är en fil som sparas av din webbläsare på datorn. Cookien lagrar information som kan användas exempelvis för att spara en inställning du har gjort på webbplatsen så att den finns kvar vid ditt nästa besök, eller för att kunna lagra information om ditt besök i vårt webbanalysverktyg (Google Analytics). Cookien ligger kvar på din dator antingen tills du stänger ner webbläsaren (sessionscookie), under en viss bestämd tid eller tills du själv tar bort den.

Inaktivera cookies

Om du inte vill att cookies ska sparas genom att du besöker vår webbplats, behöver du inaktivera cookies i din webbläsare. Du kan läsa mer om hur du gör på http://www.minacookies.se/ditt-val/.