Nyheter

Samverkan gynnar energieffektivisering

Om fastighetsägare och lokalhyresgäster samverkar i energifrågan kan man med gemensamma ansträngningar köpa mindre mängd energi. Det är utgångspunkten i Beloks nya fördjupningsområde, Samverkan. Initiativ har tagits tidigare, som Fastighetsägarnas Grönt Hyresavtal, men det finns ett behov av att fortsätta arbeta med frågan och fokusera mer på hyresgästernas verksamhetsel.

– Det finns en stor potential att spara energi med förbättrat samarbete, säger Bosse Wikensten, projektledare för fördjupningsområdet. Potentialen är också identifierad av Energimyndigheten, som står bakom fördjupningsområdet.

 

Grönt Hyresavtal

De fastighetsägare som arbetar med att energieffektivisera sina fastigheter har kommit långt samtidigt som nivån på hyresgästernas verksamhetsel är relativt konstant över åren. Här kan man göra skillnad – och hyresgästernas medverkan är avgörande.

Beloks förstudie Incitamentsavtal för energieffektivisering visar att det finns cirka 2500 tecknade Grönt Hyresavtal och att de har blivit en standard på marknaden. Utfallet av dessa tecknade avtal behöver följas upp och en utvärdering bör göras för att se om samarbetet kan bli effektivare.

– Vissa problem finns i synen på det gröna hyresavtalet, menar Bosse Wikensten. Juridiska aspekter är en, om en ekonomisk reglering mellan investering och besparing ska ingå eller inte är en annan. Det finns också en viss osäkerhet när det gäller andra typer av lokaler än kontor, då Grönt Hyresavtal ursprungligen togs fram för kontor.

– Men för de fastighetsägare som egentligen inte hade tänkt att diskutera energianvändningen med sina hyresgäster, har Grönt Hyresavtal ändå varit ett startskott att ta tag i frågan. Vi ser det framför allt bland de mellanstora fastighetsägarna. Där har det haft en positiv effekt.

 

Förtroende och visualisering

Bosse Wikensten pekar på vikten av engagemang från båda parter.

– Ömsesidig trovärdighet och en bättre samverkan mellan hyresgäst och fastighetsägare är nycklarna för att lyckas. Det kräver ett engagemang från båda sidor och en insikt från fastighetsägaren att de har ett informationsövertag. För att öka incitamenten för hyresgästen behöver man kunna mäta och visualisera energianvändningen, för att sedan kvantifiera och belöna resultatet av gjorda ansträngningar.

Till hösten ordnas nästa möte, där målet är att konkretisera uppgifter och projekt inom de områden där behov finns. Till detta möte kommer Belok också att bjuda in förvaltare och jurister.