Nyheter

Nyhetsbrev från Belok, Bebo och Sveby

I slutet av april kom det första numret av det samproducerade nyhetsbrevet från Belok, Bebo och Sveby. Läs t ex om läckage i ventilationskanaler, Beloks storkökskoncept, nya dimensionerade utetemperaturer för installationer och ett förtydligande från Sveby om areabegreppen.

I höst kommer nummer två.