Nyheter

Ny utlysning: Ansök om 150 000 kr

Lokalfastighetsägare som vill genomföra ett Totalprojekt, får nu en ny möjlighet att ansöka om bidrag på upp till 150 000 kr. Energimyndigheten öppnar en ny utlysningsperiod med sista ansökningsdag 30 september 2014.

Stödet är inriktat på etapp 1 i ett Totalprojekt och vänder sig till fastighetsägare som vill få en effektivare energiförsörjning i sina fastigheter. Fastighetsägaren måste bidra med en samfinansiering på 30-50 procent beroende den sökande organisationens storlek. Samfinansieringen kan utgöras av övriga kostnader inom projektet eller som egen tid lagd i projektet.

Syftet med utlysningen är att sprida kunskap om Totalmetodiken och främja energismarta renoveringar. Läs mer om utlysningen.