Nyheter

Medlemssidorna uppdaterade med energisiffror för 2019

Beloks medlemsföretag äger tillsammans 25 procent av fastighetsbeståndet på lokalmarknadssidan i Sverige. Medlemmarna finns både inom privat och offentlig sektor och man arbetar med frågan kring energibesparing/effektivisering på lite olika sätt. På respektive medlemssida kan man ta del av medlemmarnas tuffa energimål, hur de går tillväga för att nå sina mål och också se resultatet av deras arbete sen några år tillbaka. Nu är även sidorna uppdaterad med energianvändningen för 2019 för respektive medlem.

Ta gärna del av medlemmarnas engagemang och hämta inspiration till er egen verksamhet! Läs mer på medlemssidorna