Nyheter

Medlemmarnas resultat avseende 2021 års energianvändning

Beloks medlemsföretag äger tillsammans 25 procent av fastighetsbeståndet på lokalmarknadssidan i Sverige. Medlemmarna finns både inom privat och offentlig sektor och man arbetar med frågan kring energibesparing/effektivisering på lite olika sätt.

Under medlemssidorna hittar du information om hur respektive medlem arbetar med att nå sina tuffa energimål och även se resultatet sedan några år tillbaka. Sidorna är nu även uppdaterade med 2021 års energianvändning.

Ta gärna del av medlemmarnas engagemang och hämta inspiration till er egen verksamhet!

Läs mer på medlemssidorna