Nyheter

Medlemmarna tycker till om Beloks arbetsområden

Vårens medlemsmöte hölls under en halvdag den 3 maj, för att ge plats åt Beloks och Bebos vårkonferens följande dag. Belokmötets fokus var framtiden och att diskutera utvecklingsområden som ska prioriteras. Några exempel på områden som medlemmarna tog upp:

 

TEKNIKUTVECKLING

 • Avloppsvärmeväxling och återvinnig av annan spillvärme, t ex genom varmvattencirkulationen.
 • Vätskekopplade batterier
 • Laddstolpar och laddstrukturer för elbilar
 • Effektstyrning
 • IOT (Internet Of Things): hur kan en fastighetsägare utnyttja möjligheterna men också hantera och säkra tillförlitligheten i informationen?

 

METODBESKRIVNINGAR

 • Hur kan en fastighetsägare genomföra individuell mätning kostnadseffektivt? Hur ska man till exempel hantera mätare och kabeldragningar när lokalerna disponeras om?
 • På vilken nivå ska vi följa upp våra fastigheter och hur ska vi räkna vi fram vår energianvändning, för att det ska bli jämförbart? En klok mätarstruktur underlättar arbetet – men hur ser en sådan ut? Behöver vi ha guidelines om hur man bygger en struktur i ett fastighetsföretag?
 • Hur kan vi lära oss av goda exempel? För många år sedan använde sig Belok av goda exempel från branschen. Finns det anledning att återuppta detta?

 

KRAVSPECIFIKATIONER

 • Utredningsmetodik
 • Installation av solceller och en Best practice
 • Genomgång och uppdatering av kravspecifikationerna på belok.se

Har du tankar och idéer inom dessa områden eller andra områden som du tycker att branschen har behov av att utveckla? Hör av dig till Beloks koordinator per.erik.nilsson@cit.chalmers.se