Nyheter

Mätningar ska ge fastighetsägare koll på energianvändningen i sin lågenergibyggand

En tredjedel av Sveriges energianvändning går till bostäder och lokaler. Närmare 60 procent går till uppvärmning. Att använda energin effektivare och smartare är bra för miljö och ekonomi. Nu kan fastighetsägare söka stöd för att mäta energianvändningen i lågenergibyggnader.

I dag finns exempel på byggnader med mycket bra energiprestanda, mätt i kWh per kvadratmeter. Många fastighetsägare har också lyckats sänka en hög energianvändning i byggnader genom att bland annat byta fönster, tilläggsisolera, ta bort köldbryggor och optimera tekniska installationer.

Energimyndigheten genomför nu en utlysning av stöd för mätning och demonstration av lågenergibyggnader. Syftet med utlysningen är att främja lågenergibyggandet och ge branschaktörer bättre kunskap och erfarenheter kring mätning och uppföljning av energianvändning. Genom mätningarna erhåller Energimyndigheten kunskapsunderlag för granskning och analys av möjlig nära-nollenerginivå i Sverige.

Sök stöd senast 15 september

Fram till och med den 15 september 2014 kan fastighetsägare som planerar att bygga lågenergihus eller renovera sin byggnad med ambitionen att markant förbättra energiprestandan söka finansiellt stöd för att mäta och kontrollera att deras byggnad är energieffektiv, hållbar och har ett bra inomhusklimat.

Energimyndigheten ger stöd till mätutrustning och kostnader för vissa informationsspridande insatser samt bidrar med experter för att stödja projekten med kvalificerad kompetens under kartläggning, installation och mätning.

Om Energimyndighetens arbete med nära-nollenergibyggnader

Utlysningen är en del av Energimyndighetens större arbete med nära-nollenergibyggnader. Energimyndighetens arbete syftar till att underlätta genomförandet av kravet på nära-nollenergibyggnader och består av tre delar:

  • Kontrollstation 2015
  • Mätning och demonstration av lågenergibyggnader
  • Kunskaps- och kompetenshöjande insatser för nyckelgrupper

Arbetet sker i nära samarbete med Boverket.

Länkar

Läs mer om arbetet med nära-nollenergibyggander

Utlysning: Mätning och demonstration av lågenergibyggnader

Kontaktperson:

Roger Eriksson                   016-544 24 05

Susan Linton                      016-544 20 12