Nyheter

Kvalitetssäkring av konsulter för Totalmetodiken diskuteras

Med dokumenterade energieffektiviseringsresultat på 30-60% är intresset för Totalmetodiken stort bland Sveriges fastighetsägare. Angreppssättet i Totalmetodiken är annorlunda än andra energieffektiviseringsmetoder på marknaden och ger också bevisat goda resultat. Men för att uppnå dessa resultat krävs att konsulten har god kunskap om och förståelse för metoden och följer tillvägagångssättet.

På Beloks medlemsmöte i februari diskuterade man därför idén att kvalitetssäkra totalmetodikkonsulter. Syftet med en kvalitetssäkring är att säkerställa förståelsen för metoden och kunskapen om hur man använder den systematiskt och professionellt. Genom att följa metodens tillvägagångssätt utnyttjar man dess styrkor och kan därmed maximera energieffektiviseringspotentialen. Ett öppet register med kvalitetssäkrade konsulter skulle underlätta för fastighetsägare att komma igång med sina energieffektiviseringsprojekt och sannolikt hjälpa till att nå tillfredsställande resultat.