Nyheter

Kravspecifikation för framtidens SÖ-system – slutresultatet närmar sig

Intresset för Beloks projekt Framtidens SÖ-system är stort. På fullsatta lunchseminarier i Stockholm, Göteborg och Malmö presenterade Sebastian Örjenfelt och Samuel Reinwalds från Bengt Dahlgren AB en delrapport om arbetet med att utveckla en kravspecifikation för styr och övervakning.

Syftet med projektet är att SÖ-systemen i högre grad ska bidra till fortlöpande energibesparing genom att förbättra möjligheten till energiuppföljning och jämförelse av beräknad och faktisk energianvändning. En grundläggande funktion är att samla in data från olika byggsystem i en öppen och standardiserad databas och att data sedan skickas till beställningsprogrammen.

 

Plattformsoberoende

Kommunikationen ska vara säker, transparent, oberoende av plattform och tillgänglig för användarna där de befinner sig. SÖ-systemen ska gå att integrera med andra IT-system och med så kallade appar. De ska bygga på en plattform liknande den som används i smartphones och surfplattor.

Genom att länka ihop all information får användaren en bättre överblick och det blir lättare att säkerställa att de energi- och pengabesparande effekterna verkligen uppnås i den dagliga driften av en byggnad.

 

Tekniktävling efter sommaren

Efter sommaren kommer Belok att utlysa en tekniktävling, där intresserade leverantörer av system får redovisa hur de efterlever den nya kravspecifikationen. Information kommer på belok.se.

 

Läs mer i den nuvarande kravspecifikationen för SÖ-system