Nyheter

Kampanjen för Totalmetodiken visar besparingspotential på 30%

Våren 2013 bjöd Belok in fastighetsägare utanför Belok att prova på Totalmetodiken. 21 fastighetsägare valdes ut bland ansökningarna. 18 av de 21 projektet är nu slutgodkända och ytterligare tre återstår att godkännas. Den totala besparingspotentialen i de genomförda projekten är cirka 30%, men med stora inbördes skillnader.

Bland ansökningarna fanns en klar dominans av kommunala fastighetsägare och projekten visar också en stor bredd inom denna typ av verksamhet: skolor, kontor, vårdcentraler, äldreboenden, idrottshall och kommunhus.

Belok kommer att utvärdera en tredjedel av projekten mera utförligt, för att få en uppfattning om vad skillnaderna i utfallet beror på.