Projektarkiv

Kampanj för energieffektiv renovering i lokaler

Många av våra befintliga byggnader i Sverige behöver energieffektiviseras!

Totalmetodiken är en arbetsmetod som Belok utvecklat för energieffektivisering av befintliga lokalbyggnader. Målet med metoden är att ta fram ett åtgärdspaket som i sin helhet uppfyller fastighetsägarens lönsamhetskrav. Fördelarna är flera, bland annat stor energibesparing, förbättrad funktion och tillförlitliga resultat. Totalmetodiken delar upp arbetet i tre etapper: ta fram ett åtgärdspaket, genomföra åtgärderna, följa upp.

Nu vill vi att fler ska få möjlighet att prova på Totalmetodiken. Därför kan ni som fastighetsägare, både privata och offentliga, söka stöd på 150 000 kr för att genomföra etapp 1 enligt Totalmetodiken.

Läs fullständig beskrivning om kampanjen här [wpfilebase tag=file id=241 /] Alla som söker ska ta del av beskrivningen och rapportmallen[wpfilebase tag=file id=254 /]

I ett första steg skickar intresserade fastighetsägare in intresseanmälan enligt nedanstående formulär. Sedan gör Belok ett urval. Utvalda fastighetsägare ingår i en gemensam ansökan till Energimyndigheten. En obligatorisk utbildning hålls i september, en projektrapport ska vara inne senast 2 maj 2017 och ett slutseminarium hålls i maj/juni 2017.

Skicka din intresseanmälan till mona.norback@cit.chalmers.se enligt denna mall:[wpfilebase tag=file id=258 /]

 OBS! Då det finns några platser kvar så går det att skcika in intresseanmälan till 31 juli 2016.

Viktiga datum:

  1. Skicka in intresseanmälan senast 20 juni, 2016. förlängt till 31 juli 2016
  2. Urval görs
  3. Beslut om ansökan från Energimyndigheten uppskattas erhållas i slutet av augusti
  4. Avtal med utvalda fastighetsägare
  5. Utbildning början oktober 2016
  6. Projektstart från oktober 2016
  7. Inlämning projektrapport enligt mall senast 2 maj 2017
  8. Slutseminarium maj/juni 2017
  9. Slutredovisning senast 30 juni 2017

 

För eventuella frågor kontakta:

Mona Norbäck

mona.norback@cit.chalmers.se

0704957106