Investering och besparing

Beräkningar på fastigheter på minst 2000 m2 Atemp visar följande ungefärliga investeringsnivåer:

  • Identifiering av energisparåtgärder (inklusive kostnadskalkyler och energisparberäkningar): 30–40 kr/m2
  • Detaljprojektering: 20–30 kr/m2
  • Genomförande av åtgärdspaket: 400–800 kr/m2
  • Slutbesiktning och funktionskontroll: 10–20 kr/m2

Genomförda Totalprojekt visar att investeringen ger en besparing på 70-110 kr/m2 och år och att besparingen blir större ju större fastigheten är.

 

En sammanställning gjordes år 2015  av 45 Totalprojekt som hittills genomförts och i rapporten (på engelska) finns resultat för energianvändning och kostnader presenterade.

[wpfilebase tag=file id=121 /]