Projektarkiv

Industriell plattform för byggnadsautomation

Byggnadsautomation står för en betydande kostnad i byggprojekt i  lokalfastigheter. I detta projekt har Statens Fastighetsverk och Vasakronan gemensamt genomfört pilotprojekt för att demonstrera hur Örebrobostäders koncept för tekniska plattform kan tillämpas konkret vid utbyte av styrsystem. ÖBO-konceptet förespråkar öppna och standardiserade industriella lösningar där internationell konkurrens uppnås och risken för teknikåldrande minskar. Denna rapport sammanställning bland annat de skillnader i kravsättning som man sett i projektet.