Projektarkiv

Frikyla med kyltorn

Är det möjligt att ha ett kylsystem som både klarar av att hålla ett rimligt inomhusklimat sommartid och sänka elenergianvändningen jämfört med ett konventionellt system? I ett forskningsprojekt om ett vattenburet komfortkylsystem med frikyla som utnyttjar ett evaporativt kyltorn som den enda kylkällan utvärderas en pilotanläggning 2008 (Frikyla med kyltorn 2008 slutrapport) vilket senare utgjorde underlag för en förstudie för samma kylsystem med syfta att underlätta beslut om teknikupphandling av evaporativa kylare (Teknikupphandling kyltorn).

[wpfilebase tag=file id=79 /] [wpfilebase tag=file id=80 /]