Projektarkiv

Framtida Belok-projekt

En viktig del av Beloks verksamhet är projekt och förstudier för att komma längre i energieffektiviseringen av lokalbyggnader. I den fjärde projektperiod har ett 100-tal  projekt och förstudier genomförts.

Under 2016 kommer Belok initiera ett antal kluster vars tanke är att fungera som kunskapsspridare men även som
genererar av projektförslag. Denna förstudie har undersökt vilka projektförslag som hittills framkommit i nätverket. I rapporten listas 34 projektförslag som anses vara av intresse för Belok. En mer detaljerad beskrivning av varje förslag finns i Bilaga B.