Projektarkiv

Förstudie innovationskluster för energieffektiva storkök

Som en fortsättning på Beloks utvecklingsprojekt Energieffektiva storkök genomfördes en förstudie för att ta reda på hur ett innovationskluster inom området skulle kunna formas. Det visade sig att många aktörer har saknat ett bra forum för kunskapsutbyte, både mellan olika aktörer men även med andra i samma sits. De huvudområden som identifierades som intressanta var upphandling, utrustning, beteende och projektering och demonstrationsprojekt. En viktig del för ett innovationskluster inom energieffektiva storkök är fysiska möten för erfarenhetsutbyte och diskussion, gärna med ett tema per möte. Nästa steg blir nu att samla till ett första klustermöte under hösten 2016. Mer information om detta kommer läggas ut här på belok.se under Aktuellt.