Projektarkiv

Energiledning i fastighetsföretag

Energieffektiviseringsåtgärder i fastigheter handlar inte bara om att installera ny energisnål teknik utan även att organisera, leda och ständigt förbättra det dagliga arbetet med att vidmakthålla de gjorda energieffektiviseringar, vilket kan sammanfattas i ordet Energiledning. Denna rapport undersöker hur fastighetsföretagens arbetsmetoder ser ut idag jämfört med den svenska energiledningsstandarden SS 62 77 50.

Energiledning I Fastighetsföretag 2008 (211.6 KiB)

Energiledning I Fastighetsföretag 2008 (211.6 KiB)