Projektarkiv

Energikrav för NäraNollEnergi-byggnader

En studie i tekniska möjligheter och ekonomiska konsekvenser av att lägga nivåer på energiprestanda för Nära Noll Energi-byggnader som andelar av angivna nivåer i BBR 2011. Byggnadskategorier som studerades var flerbostadshus, skolor och kontor. Rapporten kompletterades även med ytterligare frågeställningar samt  känslighetsanalyser.

[wpfilebase tag=file id=106 /] [wpfilebase tag=file id=107 /]