Nyheter

Energiåtervinning från spillvatten

BeBo har tillsammans med HSB genomfört en teknikupphandling om energiåtervinning från spillvatten. Den 6 februari är det ett seminarium i Stockholm, där slutrapporten kommer att presenteras liksom lösningar som finns på marknaden.