Nyheter

Delvis ny organisation i Belok

Under 2017 ändrades styrningen av Belok till viss del. Medlemmarna har fortfarande ett mycket stort inflytande på Beloks inriktning, medan formella beslut fattas av Energimyndigheten. Ytterligare synpunkter hämtas från det råd som tillsattes under året.