Projektarkiv

ANALYS -LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR för energieffektivisering i byggnader

Det finns uttalade mål från såväl EU som Sveriges regering att energianvändningen i byggnadsbeståndet måste minska kraftigt (upp till 50 % till 20150) men samtidigt är det idag bara en liten del av renoveringsprojekten som ses som lönsamma energieffektiviseringsprojekt. I denna förstudie jämförs olika metoder för lönsamhetsberäkningar som används vid den typen av renoveringsprojekt.

[wpfilebase tag=file id=76 /]