Totalmetodiken: Ekonomi och energieffektivitet i symbios

Totalmetodiken kombinerar ekonomisk lönsamhet och energieffektivisering i ett Totalprojekt. Utgångspunkterna är fastighetsägarens avkastningskrav på investerat kapital (internräntan) och en noggrann analys av fastigheten, för att få fram alla de energibesparande åtgärder som är möjliga att genomföra. Med hjälp av beräkningsprogrammet Totalverktyg tar man sedan fram ett förslag på åtgärdspaket, som uppfyller fastighetsägarens lönsamhetskrav.

Att tänka i paket är hela idén med Totalmetodiken. Tillsammans uppfyller åtgärderna de lönsamhetskrav som fastighetsägaren har bestämt och tillsammans minskar åtgärderna fastighetens energibehov drastiskt.

Det är paketen som ger de kraftiga energibesparingarna – upp till 50 % – samtidigt som fastighetsägaren får en mycket god ekonomisk lönsamhet.

Ett trettiotal Totalprojekt har hittills genomförts, eller håller på att genomföras, bland Beloks medlemmar. Fastigheterna rymmer vitt skilda verksamheter; skolor, sjukhus, kontorslokaler, järnvägsstationer med flera. Beräkningar och färdiga projekt visar 30-60 % lägre energibehov och en lönsamhet på över 15 % i många fall (räknat på förräntning av investerat kapital). Utöver dessa har ett hundratal totalprojekt initierats utanför BELOK.

Kontor

Stockholms stadshus är en fastighet med kontor, festlokal och restaurang på 30 380 m2 Atemp. Specifik energianvändning per år  före åtgärder: 126 kWh/m2 Beräknat specifik…

Kontorsfastighet i Göteborg på 14 543 m2 Atemp Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 128 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 110 kWh/m2 Internränta:…

Se fler projekt
Vård

Ellenbogen 38 (Diligentia)

Postat 11 juni 2015

Fastighet på 6 717 m2 Atemp som inrymmer vårdverksamhet samt kontor. Totalt specifikt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 197 kWh/m2 Beräknat totalt specifikt energibehov per år…

Sjukhusbyggnad med en bruksarea (BRA) på 10 607 m2 Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 203 kWh/m2 BRA Beräknat totalt energibehov per…

Se fler projekt
Skolor

Segevångsskolan (Malmö Stad)

Postat 27 augusti 2015

Skola i Malmö på 5 386 m2 Atemp Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 167 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 1460 kWh/m2 Internränta: 2 % Etapp…

Skola på 2 739 m2 Atemp i Sotenäs Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 251 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 167 kWh/m2 Internränta: 2,3…

Se fler projekt
Övriga

Fastighet på 8 030 m2 Atemp där merparten av byggnadens lokalarea utgörs av stora produktionshallar för snickeriarbete och mekaniskt verkstadsarbete samt lagerhållning. Totalt energibehov (värme samt el)…

Fastighet på 4300 m2 Atemp som framföralt rymmer xx. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 190 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder:…

Se fler projekt