Nyheter

Totalkampanjens projekt publicerade

Totalmetodiken är en väl fungerande metod för att på allvar energieffektivisera en fastighet – och dessutom med ekonomisk lönsamhet. Metoden fungerar på vitt skilda fasighetstyper: sjukhus, kontorslokaler, förskolor, skolor och universitetsbyggnader, konferenslokaler, restauranger, affärslokaler, idrottshallar m fl

Förutom det 30-tal Totalprojekt som pågår bland Beloks medlemmar indikerar en pågående undersökning att åtminstone 160 Totalprojekt har genomförts eller är igång runt om i landet. Bland dessa finns båda Totalkampanjernas 30 projekt. Fastighetsägarna i Totalkampanjen beviljades bidrag för att genomföra den första etappen i ett Totalprojekt. Den första kampanjens Totalprojekt finns nu publicerade på belok.se.