Nyheter

Diligentia använder Totalmetodiken i sina energiplaner

Medlemsföretaget Diligentia har beslutat att fram en energiplan för varje fastighet i sitt bestånd. Av planen ska det bland annat framgå vilka energibesparingsåtgärder som finns och en rangordning av dessa efter lönsamhet. Diligentia har använt Beloks Totalmetodik när man tar fram energiplanerna.

Från november 2009 till och med 2013 har värmeanvändningen i Diligentias bostadssegment minskat med 25%.