Nyheter

Sök nytt forskningsstipendium!

Vi behöver fler hållbara innovationer i bygg- och fastighetssektorn! 

Nu lanseras det nya forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus. 300 000 kronor delas ut till vidareutveckling av en metod eller produkt som bidrar till autonoma, robusta byggnader – byggnader som är mindre beroende av samhällets försörjning av tillförd värme, el, vatten, avlopp eller avfallshantering.
 
Ansökan för att söka stipendiet är öppen fram till den 1 juni.
Läs mer och ansök på www.hectorshallbarahus.se.