Nyheter

Slutseminarium: Hinder och drivkrafter för cirkulär belysning

Digitalt seminarium.

8 juni klockan 13.00-14.00

Går det att minska resursförbrukning, klimatpåverkan och energibehov genom andra sätt att köpa ”belysning”? Blir det dyrare och krångligare för kunden? I projektet ”Hinder och drivkrafter för cirkulär belysning” har RISE, tillsammans med projektpartners Brighteco, Chalmers industriteknik, Castellum och Tierpsbyggen, undersökt vad som driver och hindrar stora kundorganisationer att köpa ljus som tjänst i stället för att själv äga och förvalta armaturer.

Projektet vill öka förståelsen mellan leverantörer och kunder för hur behovet av ljus kan tillgodoses, och vilka risker, möjligheter och förutsättningar som skiljer anskaffande av ljus i ett linjärt relativt i ett cirkulärt affärssystem.

Den 8 juni bjuder projektet in till ett slutseminarium för att presentera vad ljus som tjänst är, vilka effekter det kan ha på hållbarhet och vilka hinder och drivkrafter som identifierats kring möjligheten att införa ljus som tjänst jämfört med att själv äga och förvalta sin belysning.

Anmäl dig via detta formulär senast torsdag den 2 juni: Länk till formulär

Länk till mötet skickas ut via mejl innan seminariet.

Välkomna på slutseminarium för projektet Hinder och drivkrafter för cirkulär belysning!