Nyheter

Slutseminarie för Energirenovering – ett nytt affärskoncept för mindre företag

Välkommen till slutseminariet för Energirenovering – ett nytt affärskoncept för mindre företag

Projektet Energirenovering, ett nytt affärskoncept för SME ska ge en ökad samverkan och kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt kring energieffektiv och hållbar renovering.

Under seminariet presenteras resultatet från projektet och vi får lyssna till några av de aktörer som medverkat.

Agenda

  • Introduktion till projektet
  • Presentation från några av de deltagande pilotprojekt
  • Slutsatser och fortsättning