Nyheter

Relivsträff: Livsmedelshandel som en flexibilitetsresurs för elnätet

Den 4 juni arrangeras en digital Relivsträff med tema Livsmedelshandel som en flexibilitetsresurs för elnätet. Under träffen kommer olika aktörer berätta hur de arbetar med frågan. Svenska kraftnät och Effekthandel väst kommer att berätta vilka olika marknader som finns för flexbilitet och stödtjänster och vilka möjligheter som finns för den som vill bidra med hjälp av kyla i livsmedelsbutiker och kyllager. Vi kommer även att få höra exempel på hur det fungerar i praktiken att leverera flexibilitets- och stödtjänster till elnätet.