Klövern

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler och aktivt bidrar till stadsutvecklingen i tillväxtregioner. Bolagets vision är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för framtidens företag, individer och samhälle. Det kräver ett aktivt byggande av stadsdelar, områden och olika näringslivskluster.

Fastigheternas värde uppgick till 57,4 mdkr och hyresvärdet till 3,8 mdkr per den 31 december 2020. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm och tillhör segmentet Large Cap.

Medlemsrepresentant är Kristian Karlsson

Vårt ansvar och uppdrag

För oss på Klövern handlar hållbar utveckling om att göra våra fastigheter bättre för miljön, bättre för kunden och mer lönsamma på en och samma gång.

Energimål

 • År 2022 ska minst 75 procent av Klöverns fastigheter ha en energianvändning lägre än 100 kWh/kvm.
 • År 2022 ska all energi som används i Klöverns byggnader ha sitt ursprung i förnybara källor.
 • År 2025 ska motsvarande 5 procent av elanvändningen vara egenproducerad och komma från förnybara källor.

Så arbetar vi för att nå målen

 • Engagerar medarbetare
 • Energiuppföljning
 • Energiprojekt som moderniserar tekniken i våra fastigheter
 • Energioptimering med hjälp av AI
 • Energiproduktion med solceller
 • Miljöklassning av byggnader

RESULTAT

Energianvändningen anges i kWh/m2 Atemp och avser fastighetsel, värme och kyla. Förändringen anges i relation till föregående år.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2013
 • 104,72
 • 2014
 • 98,52
 • -5,92%
 • 2015
 • 92,39
 • -6,22%
 • 2016
 • 98,81
 • 6,95%
 • 2017
 • 95,1
 • -3,75%
 • 2018
 • 99,74
 • 4,88%
 • 2019
 • 95,37
 • -4,38%
 • 2020
 • 88,7
 • -6,99%