Nyheter

Hur söker man Boverkets Energieffektiviseringsstöd? Belok, BeBo och LÅGAN bjuder in till Stödstugor!

Den 1 oktober lanserades Energieffektiviseringsstödet, som ger fastighetsägare med flerbostadshus möjlighet att få stöd för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder. Stöd ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar en byggnads energiprestanda med minst 20 procent. Läs mer om Energieffektiviseringsstödet på Boverkets webbplats.

Belok, BeBo och LÅGAN bjuder in till Stödstugor vid tre tillfällen för att på djupet gå igenom Energieffektiviseringsstödet. Vi kommer behandla frågor som: För vilka byggnader kan stöd sökas? Vilka åtgärder kan stöd sökas för? Hur går ansökningsprocessen till och hur sker uppföljningen av genomförda åtgärder?

Stödstugorna vänder sig till er som har flerbostadshus i ert fastighetsbestånd, de syftar till att vara ett forum för er fastighetsägare att få information, ställa frågor och diskutera kring Boverkets energieffektiviseringsstöd. Efter deltagande i en stödstuga kommer ni att ha verktygen för att genomföra en bra ansökan av energieffektiviseringsstödet.

Stödstugorna vänder sig främst till er som fattar beslut om, planerar, beräknar och genomför åtgärderna hos en fastighetsägare. Detta innefattar även energiexperter/konsulter som anlitas för genomförande och planering av åtgärder.

Agenda

• Inledning och bakgrund Energieffektiviseringsstödet
• Exempel på åtgärder och beräkning av merkostnad
• Hur söker man stödet praktiskt
• Genomförande och uppföljning av åtgärder

Det kommer lämnas stort utrymme för frågor och diskussion kring era specifika funderingar kring stöd och åtgärder.

Datum: Måndagen den 6 december
Tid: 13:00 – 15:30
Plats: Digitalt via Zoom

Varmt välkommen!

Anmälan stängd – Stödstugan är fullbokad!

Fler “Stödstugor” är inplanerade till början på nästa år. Håll utkik i vår kalender!

För att inte missa när nya datum publiceras > prenumerera på våra utskick