Projekt

Effektivisering av vårdlokaler – Västfastigheter som förebild

Bland fastigheter som tillhör regionerna, främst sjukhus och andra typer av vårdlokaler, framstår Västra Götalandsregionens fastighetsföretag Västfastigheter som ett utomordentligt exempel på vad som kan åstadkommas gällande energieffektivisering och sammanhörande miljö- och klimatförbättringar. År 2011 fattades beslut om att användningen av köpt energi skulle minska med 50% till år 2030. Därefter har ett koncentrerat arbete pågått och som resultat har delmålet till 2020 nåtts.

Detta projekt syftar till att, med Västfastigheter som förebild, lyfta fram och tydliggöra vilka framgångsfaktorerna har varit och fortfarande är.

Kontakta gärna Alexander Malmberg om du vill veta mer.