Nyheter

Belok & BeBo resultatkonferens

Välkommen den 29 november till en fullmatad dag med massor av inspiration och kunskap om energieffektivisering från Energimyndighetens nätverk BeBo och Belok!

Under dagen har nätverken gemensamt program med fokus på frågor som rör både flerbostadshus och lokaler, där det blir djupdykningar i några av de olika projekt som nätverken arbetar med. Utöver presentationer blir det paneldiskussioner och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Konferensen hålls i Stockholm och riktar sig till dig som arbetar med såväl resurseffektiv bebyggelse i ett större perspektiv, som energieffektivisering av enstaka fastigheter eller mindre bestånd av fastigheter (både flerbostadshus och lokaler). Vi välkomnar fastighetsägare, byggföretag, energibolag, energiansvariga, konsulter och alla övriga intresserade av området.

Till program och anmälan