Posts By: Kajsa Andersson

Belok webbseminarium: Tema Belysning

Beloks medlemsrepresentanter bjöds in till webbseminarium på temat belysning den 21 april. Seminariet lockade ett trettiotal deltagare. Tre olika föreläsare gav deltagarna en inblick i…

Effekt

Fördjupningsområdet effekt har initierats gemensamt inom Belok och BeBo för att adressera problematiken kring effekttillgång i bebyggelsen. Effekttopparna för fjärrvärme, fjärrkyla och el står endast…

Smarta stadsdelar

För att nå resurseffektivitet och låg energianvändning i bebyggelsen behövs nytänkande och större perspektiv. Effektbristen i stamnäten är ett faktum för flera kommuner. Genom att…

Solenergi

Fördjupningsområdet solenergi har initierats för att främja arbetat med implementering av solenergiteknik för lokalfastigheter. Här får olika aktörer ett forum att dela erfarenheter kring utmaningar…