Nyheter

WS Undersöka byggnader

Boverket bjuder in till WS inom projekt med syfte att utveckla och förbättra inomhusmiljö och byggnaders tekniska status.

Seminarium och workshop i projektet ”Undersöka byggnader”

Boverket driver sedan 2018 projektet God inomhusmiljö. Projektet har tre delar, sprida kunskap, utreda fel och brister samt undersöka byggnader. I Undersöka byggnader har det gjorts två beskrivningar av nuläge, ”kontroller i byggsektorn” och ”databaser”. Undersöka byggnader är på väg in i en ny fas och Boverket vill få input på arbetet som gjorts, på slutsatser som dragits och på hur projektet ska gå vidare. Därför bjuder Boverket in till workshop i fastighetsdatalabbets regi.

Inom ”Kontroller i byggsektorn” har befintliga kontrollrutiner och kontrollbeskrivningar inventerats för kontroller som görs i produktion och förvaltning av byggnader. Inom ”Digitala datamängder och databaser” har det undersökts vilken data som samlas in samt vilka datakällor som finns idag. En del av resultaten från nulägesbeskrivningarna är förslag på hur Undersöka byggnader kan gå vidare. Det är detta workshoppen kommer handla om.

Digitaliseringen går fort nu men det återstår många frågor för att alla verkligen ska kunna dra nytta av den. Digitaliseringen ger inte bara nya datamängder i en större mängd, det ger också möjligheter att styra och kommunicera på ett sätt vi inte sett tidigare. Det är en möjlighet men med en möjlighet följer ett antal utmaningar.

Seminariet och workshoppen kommer att varvas med korta redovisningar av arbetet och deltagarnas reflektioner. Boverket vill också höra deltagarnas tankar om ämnet i stort. Fastighetssektorns tankar och behov är viktiga!

Workshoppen sker digitalt 11 november mellan kl 13.30 – 15.00. Anmälan görs via fastighetsdatalabbet https://fastighetsdatalabb.se/ och ”kontakta oss” till Boverkets arbetsgrupp, eller till Rickard Dahlstrand , märk mailet med ”Boverkets workshop”. När ni anmält er får ni en kalenderbokning till workshoppen.

Workshopen är öppen för alla i fastighetssektorn som är intresserade av att utveckla och förbättra inomhusmiljö och byggnaders tekniska status. ”

Läs mer om projektet