På gång

WS Fördjupningsområde Laddinfrastruktur

Vill du vara med och påverka inriktningen på det kommande fördjupningsområdet inom laddinfrastruktur. Kom på BeBo och Beloks workshop!

Arbetet inom fördjupningsområdet startades upp under vintern 2018 med en enkät som gick ut till medlemmar och externa branschaktörer. Resultatet av enkäten visade stort intresse för frågorna från BeBos och Beloks medlemmar. På workshopen kommer vi att diskutera branschens behov inom området och vilket arbete som kan utföras inom fördjupningsområdet.

Boverket deltar och kommer att presentera sitt arbete med regeringsuppdraget att utreda nya krav på laddinfrastruktur för elfordon enligt direktivet om byggnaders energiprestanda, artikel 8.2 – 8.8 i direktiv 2010/30/EU och 2012/27/EU.

AGENDA:

Block 1

  • Introduktion BeBo/Belok
  • Energimyndighetens arbete med laddinfrastruktur
  • Krav på laddinfrastruktur enligt EPBD-direktivet – Boverket
  • Framtidsutblick elfordonsbranchen – Power Circle
  • Affärsmodeller för laddinfrastruktur – Sustainable Innovation

Paus

Block 2

  • Inspiration från fastighetsägare
  • Workshop
  • Avslutning

Workshopen hålls på Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8 i Stockholm, den 9 april kl 13-16.30

Anmäl dig redan idag!