På gång

Workshop om storkök

Vi vet att möjligheten att energieffektivisera storköken är stor. Men vilka är dessa möjligheter, vilka hinder finns och hur kommer vi förbi dessa hinder?