På gång

Workshop om solvärmeteknik

välkommen att delta vid framtagandet av en handbok om solvärme. WS äger rum i Göteborg.