Nyheter

Workshop – Energihjälpen som branschstandard

LÅGAN och Sveby bjuder in till en workshop med syfte att ena branschen i att redovisa Primärenergital baserat på Energihjälpen direkt vid energiberäkning och energiuppföljning.

Workshopen vänder sig till leverantörer av energiuppföljningssystem, energiberäkningsprogram samt fastighetsägare som kan bidra med sin kunskap och sina erfarenheter.