Auktorisation för företag – energieffektivisering

Branschorganisationen EnergiEffektiviseringsFöretagen (EEF) har tagit fram en auktorisation för företag som arbetar med energieffektivisering.

bilden visar logotypen för EEFs auktorisering av företag som arbetar med energieffektivisering

Auktorisationen är framtagen med syfte att öka förtroendet för energieffektivisering och se till att fler lyckade energieffektiviseringsåtgärder blir gjorda och för att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras till kunderna på ett tydligt sätt.

Auktorisationen är skapad tillsammans med beställare i branschen och är uppdelad efter produkt- och tjänsteområde då energieffektivisering är ett brett ämne. Företag har än så länge möjlighet att bli auktoriserade inom Energikartläggning och Teknisk förvaltning – energi samt Tryckluft.

EEF’s auktorisation ska möta beställarnas behov. Några av de möjligheter som finns med EEFs auktorisation är att ge:

  • ökad trovärdighet i branschen
  • möjlighet att utesluta företag som inte uppfyller kraven
  • ökad användning av vedertagna metoder för krav och uppföljning
  • förbättrad dialog mellan beställare och leverantör
  • ökad trygghet för kunder
  • ökad möjlighet att hitta ”rätt” leverantör
  • förenklat kravställande när alla talar samma språk

För att leverantörernas intresse ska bibehållas och ökas måste beställare börja efterfråga auktorisationen. EEF tar också gärna emot återkoppling från beställare som anlitat auktoriserade företag, eftersom detta är avgörande för utveckling av auktorisationen. Efter önskemål från beställare utökas också auktorisationen successivt till att omfatta nya områden. Redan nu finns förslag om att företag ska kunna auktorisera sig inom områdena ”Belysning” och ”Projektledare energi”.

Mer information om auktorisationen finns på EEFs webbplats.

Här finns listor över auktoriserade företag: