Projekt

Vägen till ett energieffektivt kontor – Energimyndigheten som inspiration

2018 flyttade Energimyndigheten sin verksamhet till en gammal industribyggnad som från början var ett gjuteri. Tidigt i ombyggnadsprocessen väcktes planerna på att skapa ett energieffektivt kontor. Flera projekt kring byggnadens och verksamhetens energianvändning har genomförts och resulterat i att kontoret idag är bland de 5% energieffektivaste i Sverige. Energimyndigheten strävar efter ständiga förbättringar och har nyligen tecknat ett Grönt hyresavtal. Detta ger möjlighet till samverkan med hyresvärden kring energi- och miljöfrågor som rör byggnaden, brukandet och verksamheten. 

Under 2023 genomförs inom Belok en förstudie som syftar till att visa på framgångsfaktorerna som resulterat i att Energimyndighetens kontor är bland de 5% energieffektivaste. Förstudien ska visa på hur energiarbetet har genomförts vid planering, ombyggnation och brukande av det nya kontoret, för att inspirera andra att ta liknande steg mot energieffektivare kontor. 


Kontakt: Victoria Edenhofer, CIT Renergy