Projekt

Utbildningsinsatser för byggaktörer om byggnadsintegrerade solcellslösningar – Förstudie

Under lång tid har forskning och teknikutveckling drivits för byggnadsintegrerade solcellslösningar (BIPV) både i Sverige och i andra länder. I samband med ökat intresse för energiomställningen generellt och solel specifikt, ökar intresset för BIPV även i Sverige.

Denna applikation görs fortfarande i en relativt liten skala i Sverige. Detta ger att BIPV-projekt innebär utmaningar bland beställare och byggprojektörer. En nyligen genomförd förstudie inom Belok och BeBo har identifierat utmaningar kopplat till BIPV (se LÄNK här).

Under år 2023 genomförs fortsättning på denna förstudien. Huvudsakligt syfte med detta arbete är att förbereda för kunskapsuppbyggnad kring processer för BIPV-implementering i byggprojekt som ska underlätta för projektering, upphandling och genomförande av BIPV-projekt. Arbetet består av att utveckla en plan och förbereda för kunskapsuppbyggnad för BIPV riktad till beställare, arkitekter och projekterande konsulter, identifiera samverkan för utbildningsinsatser och huvudmannaskap för långsiktig förvaltning av dessa och utreda förutsättningar för följeforskning av BIPV-projekt i samverkan mellan akademi och industrin.

Kontakta gärna Maria Haegermark om du vill veta mer.