På gång

Trivsel och energieffektivisering i aktivitetsbaserade kontor

Går trivsel och energieffektivisering hand i hand på aktivitetsbaserade kontor?