Projektarkiv

Utvärderingar av Belok

Postat 11 oktober 2015

Belok och vår verksamhet har utvärderats under årens lopp, dels 2005, 2007, 2015 och nu den senaste 2017. Belok – Utvärdering 2017 (3.5 MiB) 2015…

Energieffektiva entréer (Förstudie)

Postat 1 december 2012

I lokalbyggnader kan värmeförluster genom entréer vara avsevärda genom att de under dagtid används flitigt. Belok genomförde därför en förstudie med syftar att undersöka hur…

HEFTIG (Förstudie)

Postat 1 december 2012

Att bedöma ett projekts energinytta kan vara komplicerat men är nödvändigt för beslutsunderlag och vid tilldelning av medel. HEFTIG är en förkortning hämtad ur Husens…

Belysning i varuhus (Förstudie)

Postat 1 oktober 2012

I butikslokaler används mycket belysning. Särskilt tydligt är detta i butiker som vill ha tydlig exponering av varor samtidigt som man är noga med den…

Energieffektivisering av serverrum (Förstudie)

Postat 1 december 2011

Serverhallar är stora energislukare och många fastighetsföretag inom lokalsektorn hanterar sådana i sina byggnader. I denna förstudie identifierades problem kopplade till energianvändningen i serverhallar och…

Energieffektiv belysning med dagens teknik (Förstudie)

Postat 3 oktober 2011

Belysningstekniken utvecklas snabbt och framförallt energieffektiv belysning. Denna förstudie är en samlande rapport om vilken teknik för att belysa lokaler energieffektivt som finns tillgängligt (hösten 2011).

Uppföljning av utvärdering av energieffektivt glaskontor

Postat 30 september 2011

En uppföljning till utvädringen som gjordes 2007 (se Energieffektivt Glaskontor) på ett modernt glaskontor där man efter ca två års drift har följt upp byggandes…

Energikrav för NäraNollEnergi-byggnader

Postat 1 augusti 2011

En studie i tekniska möjligheter och ekonomiska konsekvenser av att lägga nivåer på energiprestanda för Nära Noll Energi-byggnader som andelar av angivna nivåer i BBR 2011. Byggnadskategorier som…

Implementering av Totalprojekt

Postat 1 oktober 2010

Utifrån en önskan att sprida metodiken BELOK Totalprojekt, som är en metod för genomförande av lönsamma energieffektiviseringsåtgärder i byggnader, gjordes en förstudie för en sådan marknadsintroduktion….

Kriterier för energiinvesteringar

Postat 1 mars 2010

Hur ser lokalfastighetsägare med externa förvaltare på långsiktiga energiinvesteringar? Projektets syfte var att kartlägga och beskriva olika grupper av fastighetsägares syn på långsiktiga energiinvesteringar. Kriterier För…

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Postat 1 januari 2010

Hur kan man få fastighetsägare och hyresgäster att samarbeta för en minskad energianvändning? I denna  projektet Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning har olika verktyg och…

ANALYS -LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR för energieffektivisering i byggnader

Postat 1 januari 2010

Det finns uttalade mål från såväl EU som Sveriges regering att energianvändningen i byggnadsbeståndet måste minska kraftigt (upp till 50 % till 20150) men samtidigt…

Frikyla med kyltorn

Postat 1 augusti 2009

Är det möjligt att ha ett kylsystem som både klarar av att hålla ett rimligt inomhusklimat sommartid och sänka elenergianvändningen jämfört med ett konventionellt system? I…

MÄTNING, STYRNING OCH DEKLARERING AV INNEMILJÖKVALITET OCH ENERGIPRESTANDA

Postat 25 maj 2009

Det är minst lika viktigt att säkerställa en bra inomhusmiljö som en bra energiprestanda i en byggnad men det har saknats praktiskt tillämpbara metoder för…

Energiledning i fastighetsföretag

Postat 2 januari 2008

Energieffektiviseringsåtgärder i fastigheter handlar inte bara om att installera ny energisnål teknik utan även att organisera, leda och ständigt förbättra det dagliga arbetet med att…

Solavskärmning och dagsljuslänkning

Postat 1 oktober 2007

Hur kan man ta vara på ljusinsläpp och samtidigt minska bländningseffekter och uppvärmning i kontorsbyggnader. I denna rapport har ett demonstrationsförsök med en innovativ persienn med…

Energieffektivt glaskontor

Postat 1 januari 2007

Många moderna kontorsbyggnader har idag glasfasader vilket inte alltid är förenligt med energieffektivitet. Därför undersöktes energianvändning, dagsljus och inomhusklimat i kontorsbyggnaden Hamnkontoret i Malmö genom…

Värdering av luftfilter i samband med upphandling

Postat 1 mars 2006

Filtrering av luft i byggnader är viktigt för att skydda såväl ventilationsutrustning som personer och verksamheter i byggnaden från skadliga luftföroreningar. I denna rapport, som…

Teknikupphandlingar avseende elanvändning i lokalsektorn

Postat 1 februari 2006

Studiens syfte var att identifiera behovet av framtida teknikupphandlingar när det gäller effektiv energianvändning i byggnader med fokus på metoder/tjänster och tekniska lösningar. Rapporten ger dels…