Utbildning

Energilyftet

Principerna för Totalmetodiken ingår i Energimyndighetens kunskapshöjande webbutbildning Energilyftet. Energilyftet vänder sig i första hand till beställare, ingenjörer, arkitekter, byggprojektledare och tekniska förvaltare.

Läs mer om Energilyftet på Energimyndighetens sida.

Här kommer du direkt till webbutbildningen Energilyftet.

 

Beställarkompetens

Beställarkompetens är ett samarbete mellan Byggherrarna, SABO, Fastighetsägarna Sverige, SKL och EMTF och finansieras av Energimyndigheten. Beställarkompetens är delvis en fördjupning av Energilyftet. Målgruppen för Beställarkompetens är byggherrar, fastighetsägare och förvaltare.

Kursutbudet inom Beställarkompetens har innehållit en introduktion till Totalmetodiken.