Så går det till

Man kommer längre med ett åtgärdspaket

Totalmetodiken är en metod för att på ett lönsamt sätt förbättra energiprestandan i befintliga byggnader. Metoden tar ett helhetsbegrepp om byggnadens energianvändning i syfte att uppnå maximala energibesparingar inom fastighetsägarens lönsamhetskrav.

Metoden handlar om att genomföra flera åtgärder i ett åtgärdspaket som i sin helhet uppfyller fastighetsägarens krav på förräntning på investerade medel, uttryckt som kalkylränta. Genom att arbeta med åtgärdspaket istället för enskilda åtgärder får man med sig de aktiviteter som på egen hand varit olönsamma, men som bidrar till en ökad energieffektivisering. Åtgärdspaketen ger kraftiga energibesparingar och en god ekonomisk lönsamhet.

Arbetsprocessen

Grundtanken med Totalmetodiken är en helhetssyn på energieffektiviseringsprocessen för att säkerställa att de förväntade besparingarna faktiskt nås. Dessutom krävs att aktörerna har god förståelse och medvetenhet om sin roll och dess ansvarsområde. Det gäller såväl fastighetsägare som konsulter, leverantörer och entreprenörer.

För att säkerställa systematiken i arbetsprocessen har Totalmetodiken strukturerats i tre etapper:

 

ETAPP 1

Framtagning av åtgärdspaket

I etapp 1 genomförs en grundlig energiteknisk besiktning av byggnaden för att fastställa status och identifiera alla tänkbara energiåtgärder. Alla energibesparingar som är möjliga ska alltså identifieras, även de som man i första skedet bedömer som olönsamma. Energi- och lönsamhetsberäkningar och en analys av insamlad data resulterar i ett åtgärdspaket som ger fastighetsägaren underlag för ett välgrundat beslut.

ETAPP 2

Genomförande av åtgärder

I etapp 2 genomför man åtgärdspaketet i sin helhet. För att säkerställa de beräknade besparingarna är det viktigt att det utförda arbetet håller hög kvalitet. Det är lika viktigt att man i nästa steg, funktionskontrollen, kontrollerar att åtgärderna som genomförts fungerar på rätt sätt.

ETAPP 3

Uppföljning

I etapp 3 följer man upp det verkliga utfallet, dvs den faktiska energianvändningen. Mätningen pågår löpande under minst ett år och utfallet jämförs med underlaget från etapp 1, dvs beräkningarna. Om man inte uppnår det förväntade resultatet utreder man orsaken och åtgärdar eventuella fel och brister.

Belok rekommenderar att man avslutar etappen och projektet med en projektrapport där erfarenheterna för projektet summeras. Det ger organisationen nyttig kunskap som man har stor användning för i nästa energieffektiviseringsprojekt.

Nyckelaktörer vid genomförandet

Tillämpning av Totalmetodiken har flera viktiga målgrupper som alla är avgörande för resultatet av byggnadens energieffektivisering:

  • Beställare och/eller fastighetsägare. Beställaren är oftast fastighetsägaren, men kan i något fall även vara hyresgästen som står för energikostnader och är beredd att investera i energieffektivisering.
  • Förvaltare, som är ansvariga för byggnaden som skall energieffektiviseras kan ha en stor roll vid investeringsbeslut.
  • Konsulter som skall identifiera energisparåtgärder och utforma ett åtgärdspaket enligt Totalmetodiken.
  • Projektörer som skall genomföra detaljprojektering av åtgärdspaketen.
  • Entreprenörer som skall genomföra åtgärdspaketen.
  • Driftpersonal, som är ansvariga för byggnaden och dess tekniska system.


Processen i klickbar form

Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "php" in /www/webvol6/hd/oou6nmv1utzp1iz/belok.se/public_html/wp-content/themes/belok-theme/page_totalprocess_22.php:56 Stack trace: #0 /www/webvol6/hd/oou6nmv1utzp1iz/belok.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /www/webvol6/hd/oou6nmv1utzp1iz/belok.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/www/webvol6/hd...') #2 /www/webvol6/hd/oou6nmv1utzp1iz/belok.se/public_html/index.php(17): require('/www/webvol6/hd...') #3 {main} thrown in /www/webvol6/hd/oou6nmv1utzp1iz/belok.se/public_html/wp-content/themes/belok-theme/page_totalprocess_22.php on line 56