Praktiskt genomförande

 

För att säkerställa att den förväntade besparingen faktiskt nås med de ekonomiska villkor som angivits, är det viktigt att ha ett helhetsgrepp för byggnadens energifrågor genom hela renoveringsprocessen.