Handbok och utbildningsmaterial

För att säkerställa ett lyckat Totalprojekt måste man som projektägare vara särskilt uppmärksam på vissa centrala delar i Totalmetodiken:

  • Att upphandlingen av konsulter och entreprenörer sker så som Totalmetodiken föreskriver
  • Att konsulterna som väljs behärskar Totalmetodiken
  • Att funktionen av de tekniska systemen noga kontrolleras vid slutbesiktningen

Belok har därför tagit fram ett utbildningsmaterial och en handbok om hur Totalmetodiken skall tillämpas. Den riktar sig till alla som på något sätt arbetar med Totalprojekt och energieffektiv drift i fastigheter. Handboken är indelad i avsnitt med rekommendationer om vilka avsnitt som respektive målgrupp bör sätta sig in i.

 

Målgrupper för handboken

Handboken har flera viktiga målgrupper som alla är avgörande för resultatet av byggnadens energieffektivisering:

  • Beställare och/eller fastighetsägare. Beställaren är oftast fastighetsägaren, men kan i något fall även vara hyresgästen som står för energikostnader och är beredd att investera i energieffektivisering.
  • Förvaltare, som är ansvariga för byggnaden som skall energieffektiviseras kan ha en stor roll vid investeringsbeslut.
  • Konsulter som skall identifiera energisparåtgärder och utforma ett åtgärdspaket enligt Totalmetodiken.
  • Projektörer som skall genomföra detaljprojektering av åtgärdspaketen.
  • Entreprenörer som skall genomföra åtgärdspaketen.
  • Driftpersonal, som är ansvariga för byggnaden och dess tekniska system.

I samband med EU-projektet Total Concept har även ett verktygspaket tagits fram med bland annat checklistor och mallar för enklare användning av Totalmetodiken, det hittar du här

 

 

Totalmetodiken-handbok För Genomförande Och Kvalitetssäkring-ver 1.5 160929 (5.9 MiB)