Informationsmaterial
totalprojekt4sidor

Broschyr med erfarenheter av Totalmetodiken

Jernhusens, Fabeges och Vasakronans upplevelser av Totalmetodiken har varit goda. Läs om deras erfarenheter och få en samlad information om Totalmetodiken.

BELOK Totalprojekt (722.7 KiB)

 

Filmer om Totalmetodiken

Vasakronan, Fabege och Akademiska Hus har alla genomfört lyckade Totalprojekt. Hör om motiven bakom besluten och deras erfarenheter av metodiken.

Sammanfattning av Totalmetodiken

Totalmetodikens etapp 2

Totalmetodikens etapp 1