Nyheter

Teknikupphandling av integrerad luftflödesmätning i FTX-aggregat

För att säkerställa god funktion och hög värmeåtervinningsgrad i FTX-aggregat behöver temperaturer och luftflöden (och även ibland luftfuktigheten) kunna loggas kontinuerligt i fastigheternas digitaliserade styr- och övervakningssystem. För temperatur- och fuktmätning finns ofta bra och tillförlitliga givare installerade som standard i luftbehandlingsaggregaten men integrerade givare för kontinuerlig luftflödesmätning saknas. Behoven av tillförlitlig luftflödesmätning är desamma för lokalfastigheter och flerbostadshus.

Inom sina respektive fördjupningsområden för ventilation samverkar BeBo och Belok nu för att ta fram underlag för en kommande teknikupphandling av integrerad luftflödesmätning i FTX-aggregat. Under våren och sommaren 2020 kommer nätverken att föra en dialog med både beställare och leverantörer för att få in synpunkter och önskemål på vilka krav som ska ställas i en framtida teknikupphandling. Dialogen kommer att ske i form av intervjuer, träffar och en workshop och målet är att ta fram underlag för en kommande projektansökan till E2B2 till hösten.

Beskrivningar av planerade och genomförda aktiviteter kommer att läggas till löpande nedan. Har du synpunkter på hur luftflödesmätning kan integreras i FTX-aggregat? Vill du delta i våra aktiviteter? Kontakta oss!

BeBo (flerbostadshus): Karin Lindström, WSP

Belok (lokalfastigheter): Daniel Olsson, CIT Energy Management