Nyheter

Integrerad luftflödesmätning i FTX-aggregat

För att säkerställa god funktion och hög värmeåtervinningsgrad i FTX-aggregat behöver temperaturer och luftflöden (och även ibland luftfuktigheten) kunna loggas kontinuerligt i fastigheternas digitaliserade styr- och övervakningssystem. Det är viktigt att ha en löpande kontroll över inte bara luftflödet utan hela energiprestanda med återvinningsgrad, SFP-tal, luftflödesbalans etc. Och att man kan få ut detta ur aggregaten på ett enkelt sätt och koppla in på fastighetens SÖ-system. Det är också viktigt att man kan exportera mätdata på ett enkelt sätt och föra över detta till fastighetens styr- och övervakningssystem.

Inom det gemensamma Fördjupningsområdet för ventilation samverkar BeBo och Belok nu för att undersöka behovet av integrerad luftflödesmätning i FTX-aggregat. Under våren och sommaren 2020 kommer nätverken att föra en dialog med både beställare och leverantörer för att få in synpunkter och önskemål på vilken utveckling som behövs på området. Dialogen kommer att ske i form av intervjuer, träffar och en workshop och kan leda till att behov av förstudier identifieras eller att en projektansökan lämnas till E2B2 till hösten.

Beskrivningar av planerade och genomförda aktiviteter kommer att läggas till löpande nedan. Har du synpunkter på hur luftflödesmätning kan integreras i FTX-aggregat? Vill du delta i våra aktiviteter? Kontakta oss!

BeBo (flerbostadshus): Karin Lindström, WSP

Belok (lokalfastigheter): Daniel Olsson, CIT Energy Management